Üst Yönetim Taahhütnamelerimiz

Gedik Test Merkezi

TS EN ISO 17025 DENEY LABORATUVARI ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ

GTM Deney Laboratuvarı sunduğu Deney hizmetlerinde tamamen bağımsızdır.

Bu kapsamda GTM Deney Laboratuvarı olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, Hizmet Kapsamımız ile ilgili Kanun, Mevzuat ve Yükümlülüklere uymayı, deney faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,

TS EN ISO/IEC 17025 Uluslararası Standardının gereklerini karşılayan bir ortamı sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde hizmet vermeyi,

Kuruluşumuzda verilecek test hizmetleriyle ilgili her türlü talebi tarafsız olarak değerlendirmeyi, çalışanların ücretlerini yaptıkları iş sayısından veya bu işlerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, çalışanlara baskı yapmamayı, personeli etki altında bırakmamayı, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi;

GTM Deney Laboratuvarı’nın kusurundan kaynaklanan müşteri zararlarını Mesleki Sorumluluk Sigortası ile karşılamayı,

Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika izlemeyi, müşterinin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşteri bilgilerini aktarmamayı; müşteri mülkünü korumayı;

Laboratuvar Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakları temin etmeyi, personelin hazırlanan dokümantasyonu benimseyerek, öğrenmesi ve uygulaması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi beyan ve taahhüt ederiz.

TS EN ISO 17020 TS EN ISO 17024 MUAYENE VE PERSONEL BELGELENDİRME ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ

Gedik Eğitim ve Sosyal yardım Vakfı iktisadi İşletmesi(GEV)’nin Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ve Gedik Test Merkezi(GTM)’nin Yürütme Kurulu üyeleri olarak  TS EN ISO/IEC 17024 TURKAK Personel Belgelendirme ve TS EN ISO/IEC 17020 TURKAK Uygunluk Değerlendirmesi- Muayene hizmetleri süresince, tüm aday ve müşterilere; sınav, belgelendirme, muayane hizmetleri raporlama şikayet ve itiraz konularında tarafsız, bağımsız, adil ve eşit yaklaşacağımızı taahhüt ederiz.