Kariyer

GEDİK İNSAN KAYNAKLARI VİZYONU

Gedik vizyonunu taşıyacak insan kaynakları profiline ve yönetim sistemine sahip olmak.

GEDİK İNSAN KAYNAKLARI MİSYONU

Rekabette farkı yaratanın insan kaynakları olduğu bilinciyle; kendini ve içinde bulunduğu organizasyonu sürekli geliştirecek, yaratıcı, lider ruhlu, değişime yön veren, sorumluluklarının bilincinde ve rekabet ortamında fark yaratacak çalışanlara sahip olmak, onların sürekli motivasyonunu sağlayarak, herkesin çalışmak istediği ve gurur duyduğu bir şirket olmak.

GEDİK İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Gedik kültürünü oluşturan unsurları korumak ve geliştirmek. Tüm çalışanları Gedik vizyonuna yöneltmek. Bu amaçla çalışanların vizyon odaklı hedefler içinde çalışmasını sağlayacak uygulamalarda bulunmak. Kaliteli hizmetin kaliteli çalışanlarla gerçekleşebileceği inancı içinde, sürekli gelişimi ilke edinmiş bir İKY sistemi ile çalışanların kariyer ve kişisel gelişimlerine sürekli katkıda bulunmak ve motivasyonlarının artmasını sağlamak. Takım çalışmasını ve “BİZ” felsefesini benimsemiş, çalışanların birbirleriyle ve yönetim ile güvene, karşılıklı ve açık iletişime dayalı bir çalışma ortamının yaratılmasını sağlamak. Tüm çalışanları hedef odaklı performans değerlendirme sistemi içerisinde değerlendirmek. Bu sistem içinde başarıyı ödüllendirmek, başarısızlıkları başarıya taşıyacak yöntem ve uygulamaları bulmak, tatbik etmek. Çevikliği şirket resmi ideolojisi olarak belirlemek ve işe alımdan iş süreçlerine kadar şirket içindeki her hareketi, projeyi, süreci, çeviklik kriterleri içinde değerlendirmek. Konumu, ünvanı ne olursa olsun tüm çalışanların yaratıcı fikirler üretmesine imkan sağlayacak uygun çalışma ortamını sağlamak.

– Tahribatsız muayene ve kaynak personeli belgelendirme hizmetlerinde uluslararası ilgili güncel standartlar ve dizayn kodlarındaki kriterlerine uygun olarak uygulama yapmak,

– Hizmetlerde kalite bilincinin geliştirilmesi ve sürekli iyileştirme sağlanması için yönetimin sorumluluğu ve taahhüdü kapsamında hazırlanan prosedürleri ve prosesleri aksatmadan uygulamak,

– TS EN ISO /IEC 17024 Standardı kapsamında tahribatsız muayene belgelendirme ve kaynak personeli belgelendirmede yetkili kuruluş (akredite)olarak tarafsız, bağımsız hizmetlerimizle tüm adaylara eşit imkan vermek, etkili olabilecek lobilerin tesirinde kalmamak,

– GTM olarak; insan sağlığı, can, mal ve çevre güvenliğini korumak, iş güvenliği kanun ve kurallarına uymak, olarak kalite politikasını belirlemiştir.

BAŞVURU

Başvurularınızı www.kariyer.net’ de yayınlanan iş ilanlarımıza başvurunuzu www.kariyer.net aracılığı ile veya CV’lerinizi [email protected] adresine yollayarak yapabilirsiniz.