NDT Personel Belgelendirme

YÜRÜTME SORUMLULUĞU Sınav ve Belgelendirme faaliyetleri Uluslararası Akreditasyona sahip kuruluş/kuruluşların sorumluluğunda yürütülmektedir.

SERTİFİKA BAŞVURUSU Vasıflandırma Sınavından başarılı olan ve Sınav Başarı Belgesi alan kişiler, TS EN ISO 9712 standartlarına uygun olarak Endüstriyel tecrübe süreleri ve fiziksel uygunluk şartlarını da karşılamaları durumunda Sertifika Başvuru Formu’nu doldurarak ekleri ile birlikte GEDİK TEST MERKEZİ’ne başvurur.

SERTİFİKA AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ İÇERİR

 • Belgelendirilen kişinin adı ve soyadı,
 • Belgelendirme tarihi,
 • Belgenin sona erme tarihi,
 • Belgelendirme seviyesi,
 • Belgelendirme kuruluşunun adı,
 • TM metodu/metotları,
 • İlgili sektör (ler),
 • Tekrar etmeyen özel kimlik numarası,
 • Belgelendirilen kişinin imzası,
 • Cüzdan tipi kart verilmesi halinde belgelendirilen kişinin fotoğrafı,
 • Cüzdan tipi kartın yanlış kullanımı önlemek için soğuk damga kullanımı, plastik kaplama vb gibi bir yöntem,
 • Belge üzerinde belgelendirme kuruluşu yetkili temsilcisinin imzası


GEÇERLİLİK

Belgenin geçerlilik süresi en fazla beş yıldır. Geçerlilik süresi (belgelendirme veriliş tarihi), belgelendirme için tüm şartların (eğitim, deneyim, geçerli göz muayenesi, sınavda başarı) karşılanması ile başlar.

Belgelendirme aşağıdaki durumlarda geçersiz sayılır

a) Belgelendirme prosedürlerine uymayan davranışlar veya etik kurallara uyulmadığına ilişkin delillerin incelenmesinden sonra belgelendirme kuruluşunun seçeneği olarak,

b) Kişinin, işverenin sorumluluğu altında yıllık olarak girdiği göz muayenesi sonucuna göre görevini yapmakta fiziki olarak yetersiz hale gelmiş olması durumunda,

c) Kişinin belgelendirildiği yöntemdeki çalışmalarına önemli derecede ara vermesi (TS EN ISO 9712 Madde 3.27),

d) Yeniden belgelendirmeye kadar veya ilk belgelendirme için kişinin şartları karşılamasına kadar kişi belgelendirmede başarısız olduğunda.

BELGELENDİRME

Belgelendirme için adayın TS EN ISO 9712 standardında tanımlanan ilgili vasıflandırma sınavını başarıyla tamamlaması ve eğitim,ilgili TM deneyimi ve bu maddede belirtilen görme şartlarını yerine getirmesi gereklidir. Ayrıca başarılı olan adayların belge almaya hak kazanabilmeleri için başvurmuş olduğu yönteme göre tecrübe sürelerini doldurup ibraz etmeleri gerekmektedir. Tecrübe süresi aşağıdaki tablodaki gibidir.

Metod Seviye 1 ( ay) Seviye 2 ( ay)
MT( Manyetik Parçacık Muayenesi ) 1 3
PT (Sıvı Penetrant Muayenesi ) 1 3
RT ( Radyografik Muayene ) 3 9
UT ( Ultrasonik Muayene ) 3 9
VT ( Görsel Muayene ) 1 3

GÖZ MUAYENESİ

Adayın sertifika alabilmesi için TS EN ISO 9712 Madde 7.4’de belirtilen aşağıdaki görme şartlarını sağladığını belirten “Göz Muayenesini”(Bir yıl geçerli süre) yaptırması ve kanıtlarını sunması gerekmektedir.

A ) Yakın görüş keskinliği düzeltilmiş veya düzeltilmemiş olarak, en az bir veya iki gözle 30 cm veya daha yakında olmamak üzere en az Jaeger No. 1’lik veya Times Roman N.4.5 veya eşdeğeri harfleri ( 1,6 mm yüksekliğe sahip ) okumaya izin vermelidir.

B )Renk görüşü;işveren tarafından belirtildiği gibi aday ilgili TM yönteminde kullanılan renkler veya gri tonlar arasındaki kontrastı ayırt edebilir veya fark edebilir yeterlilikte olmalıdır.

Belgelendirme kuruluşu uygun bir alternatifle o bendikdeki şartların değiştirilmesini düşünebilir. Belgelendirmeye takiben, yakın görme keskinliğinin muayeneleri işveren tarafından yılda bir kez yapılmalı ve doğrulanmalıdır.

Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme Programı Aday Kabul Kriterleri;

 • Sınavın yapılacağı dilde, okur – yazar olmak.
 • İlgili tahribatsız muayeneyi yapabilecek fiziksel sağlığa sahip olmak.
 • Renk körü olmamak.
 • >EN ISO 25107 ve EN ISO 25108 standatlarına uygun eğitim veren kuruluşların eğitim müfredatını belirten kanıt dokümanların sunması şartıyla eğitimler GEV-GTM tarafından kabul edilmektedir.

Not:Belgelendirmenin yapılabilmesi için sınavlardan başarılı olan adaylar için gerekli olan tecrübe süresini aday sınav sonrasında doldurduğu taktirde ibraz ederse belgelendirme işlemi yapılır.

GÖRME YETENEĞİ FORMU

PERSONEL BELGELENDİRME VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELBELGELENDİRME PROGRAM KURALLARI

 • En az ilgili standart da yazdığı kadar NDT iş tecrübesi yazısı (Firmanın antetli kağıdına dilekçe şeklinde yazılacak, kaşelenerek yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.)

 • Diploma fotokopisi

 • Kimlik Fotokopisi

Belgelendirme Hakkında

 • 20+ yıllık deneyim
 • Modern sınav ortamı ve yeterli sayıda ekipman