Değerlerimiz ve İlkelerimiz

Değerlerimiz

Müşteri gereksinimlerine DUYARLI olmak,

İşlerimizde KALİTEYİ ve KALİTE YÖNETİMİNİ sürekli ön planda tutmak,

Taahhüt ettiğimiz işleri ZAMANINDA ve TAM olarak sonuca ulaştırmak,

Tüm işlerimizde ve ilişkilerimizde DÜRÜST davranmak,

Hizmetlerimizde ve iş ilişkilerimizde GÜVENİLİRLİĞİ sağlamak,

Uygulamalarımızda daima TUTARLI olmak,

Hizmetlerimizde FARKLI ve YENİLİKÇİ olabilecek politikalar üretmek,

Müşterilerimize sürekli DEĞER katmak,

Yaptıklarımız ile SORUMLU olmak,

Hizmetlerimizde TARAFSIZLIK ve GİZLİLİK ilkelerine bağlı kalmak,

Müşteri ŞİKAYETLERİNİ en hızlı ve ŞEFFAF bir anlayış içinde çözümlemek,

ÇEVRE, SAĞLIK ve İŞ GÜVENLİĞİ standartlarına tam olarak uymak ve gelişimine   katkıda bulunmak.

Tüm çalışmalarımızın sonuçlarında ETKİN ve VERİMLİ olmak,

Yönetimde ve işletimde PROFESYONEL BİR MÜKEMMELLİK yaratmak,

Daima ÇEVİK bir şirket olma ruhunu ve heyecanını muhafaza etmek,

Çalışanlarımızı MUTLU kılmak,

Şirket hedeflerinin ÜLKE ve TOPLUM MENFAATLERİNE uyumlu olmasını sağlamak.

İlkelerimiz

Bağımsızlık ve Tarafsızlık:
GEDİK TEST MERKEZİ, faaliyetlerinde ve belgelendirme programının yönetiminde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uyar; paydaşlarıyla ve ilgili taraflarla olan ilişkilerini hiç kimseye ayrıcalık ve kayırma sağlanmasına izin vermeyecek şekilde düzenler; ilkelerini zedeleyecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer alamaz.

GEDİK TEST MERKEZİ, istihdam ettiği kişileri belgelendiremez.

Çıkar Çatışmasını Önleme:
Belgelendirmeye ilişkin kararların alınmasına bundan özel bir çıkar sağlama olasılığı bulunanlar katılamazlar. GEDİK TEST MERKEZİ, ilgili kişilerden ve kendi çalıştırdığı personelden çıkar çatışmasını önlemeyi garanti edecek kişisel taahhütnameler alır. Sınav ve belgelendirme süreçlerine erişim imkanı olanlar, sınavlara hazırlama amacıyla rehber niteliğinde kitaplar yazamazlar ve eğitim programları düzenleyemezler.

Saydamlık:
GEDİK TEST MERKEZİ, varlık sebebine uygun olarak her türlü faaliyetini açıklık ve saydamlık ilkelerine göre yürütür. Bu amaçla belgelendirme sisteminden yararlanmak isteyen herkese gerekli bilgileri sağlar. Saydamlık ilkesi, özellikle politikaların adil bir şekilde belirlenmesinde, yayım politikalarında ve adil uygulamaların geliştirilmesinde öncelikli olarak dikkate alınır.

Gizlilik:
GEDİK TEST MERKEZİ, faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği bütün bilgilerin gizliliğini korur ve taahhüt eder. Bu taahhütler GEDİK TEST MERKEZİ adına hareket eden kişileri ve bütün çalışanları kapsar.

Güvenlik:
Bütün sınavlar ve bunlarla ilgili malzemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü süre boyunca güvenli bir ortamda muhafazası için güvenlik tedbirleri alınır.