Kalite Politikalarımız

MUAYENE KURULUŞU KALİTE POLİTİKASI

GTM Muayene kuruluşu olarak politikamız; Tahribatsız Muayene ve gözetim hizmetlerini, standart metodunun öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek, yetkinliği sağlanmış personelimizle tam zamanında, hatasız ve güvenilir olarak sunmaktır.

Muayene hizmetlerinde Ulusal ve/veya Uluslararası standart metotları kullanılmaktadır.Bu amaçla, TS EN ISO/IEC 17020′ e uygun bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm muayene personelinin bu dokümanları öğrenmeleri ve muayene çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur. TS EN ISO/IEC 17020 standardının gerektirdiği şartlara uymak ve yönetim sisteminin sürekli gelişim ve etkinliğini sağlamak muayene hizmetlerindeki kalite politikamızdır. Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite muayene kuruluşumuzun temel ilkeleridir.

GTM Muayene kuruluşu olarak; Kalite Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17020 standardı, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağımızı sürekli iyileştirmeyi ve ahlaki, etik değerleri ön planda tutmayı ve bu politikaların personel tarafından da benimsenmesini sağlamayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞU KALİTE POLİTİKASI

– Tahribatsız muayene ve kaynak personeli belgelendirme hizmetlerinde uluslararası ilgili güncel standartlar ve dizayn kodlarındaki kriterlerine uygun olarak uygulama yapmak,

– Hizmetlerde kalite bilincinin geliştirilmesi ve sürekli iyileştirme sağlanması için yönetimin sorumluluğu ve taahhüdü kapsamında hazırlanan prosedürleri ve prosesleri aksatmadan uygulamak,

– TS EN ISO /IEC 17024 Standardı kapsamında tahribatsız muayene belgelendirme ve kaynak personeli belgelendirmede yetkili kuruluş (akredite)olarak tarafsız, bağımsız hizmetlerimizle tüm adaylara eşit imkan vermek, etkili olabilecek lobilerin tesirinde kalmamak,

– GTM olarak; insan sağlığı, can, mal ve çevre güvenliğini korumak, iş güvenliği kanun ve kurallarına uymak, olarak kalite politikasını belirlemiştir.

DENEY LABORATUVARI KALİTE POLİTİKASI

GTM Deney Laboratuvarı olarak politikamız; Tahribatlı deney hizmetlerini, deney metodunun öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek, yetkinliği sağlanmış personelimizle tam zamanında, hatasız ve güvenilir olarak sunmaktır.

Deney hizmetlerinde Ulusal ve/veya Uluslararası standart deney metotları kullanılmaktadır.Bu amaçla, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025’e uygun bir Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm laboratuvar personelinin bu dokümanları öğrenmeleri ve deney çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur. TS EN ISO/IEC 17025 standardının gerektirdiği şartlara uymak ve yönetim sisteminin sürekli gelişim ve etkinliğini sağlamak Deney hizmetlerindeki kalite politikamızdır. Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite laboratuvarımızın temel ilkeleridir.

GTM Deney Laboratuvarı’nın Yönetimi olarak; Laboratuvar Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağımızı sürekli iyileştirmeyi ve ahlaki, etik değerleri ön planda tutmayı ve bu politikaların personel tarafından da benimsenmesini sağlamayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir.